Svalan är en föräldrakooperativ förskola med plats för 18 barn i åldrarna 1 - 5 år. Verksamheten sker i så kallad syskongrupp, vilket innebär att barnen får möjlighet att umgås över åldersgränserna. En fördel med detta är bland annat att det ger trygghet åt de yngre och att barnen får tillfälle att lära sig av varandra. Det bidrar samtidigt till att på ett naturligt sätt stärka barnen ifråga om demokratiska förhållningssätt, solidaritet med och jämlikhet mellan varandra. Den åldersblandade gruppen ger även fördelar över tid, eftersom det innebär att barnen redan från början känner flera av de äldre skolbarnen när det är dags för förskoleklass och sedan skolstart.

 

Ibland innebär dock ålderskillnaderna i gruppen att barnens förutsättningar för deltagarande i olika aktiviteter blir alltför stora. I sådana sammanhang - till exempel vid veckans äventyr i gymnastiksalen, den dagliga vilostunden och i samband med vissa utflykter - delas därför barngruppen utifrån barnens förutsättningar att delta. De yngsta har till exempel gymnastik-övningar som är är bättre anpassade efter deras intressen och möjligheter medan de äldre samtidigt får möjlighet att göra sådant som passar dem.

Om barngruppen

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now