Vanliga frågor

Varför välja föräldrakooperativ?

Anledningarna är förstås många, men de vanligaste skälen är att ha möjlighet att påverka och ta del av sitt barns vardag, gemenskapen och i Svalans fall fokus på barnens mat då Svalan delar matsal med Åbyggeby skola som har egen KRAV-certifierad matlagning på plats.

Hur drivs verksamheten?

Svalans föräldrakooperativ är en ekonomisk förening och följer de lagar och regler som medföljer detta.

Vad åtar man sig som medlem i Svalans föräldrakooperativ?

Som finns nämnt i texten på hemsidan så städar varje familj Svalan 1-2 gånger per termin. Man medverkar i en arbetsdag på hösten och en på våren, samt ett obligatoriskt medlemsmöte per termin. Det kanske största åtagandet är styrelsearbetet, Svalans existens vilar på att det finns engagerade föräldrar som kan driva föreningen.

Vad innebär styrelsearbetet?

Hur styrelsearbetet ser ut varier lite beroende på hur länge och hur många barn man har på Svalan, men grundtanken är att man sitter med ett år som suppleant för att lära sig hur styrelsearbete fungerar för att sedan ta över en post på två år. Vissa poster har inte suppleant innan. Styrelsen består av 5-7 personer och det finns alltid stöttning. Varje post har sina fasta uppgifter och sedan får man vara beredd att samarbeta med de andra efter behov. Man har en tät kommunikation och samarbete. Styrelsen har möte en gång i månaden.

Ja Svalan följer kommunens maxtaxa och de regler som medföljer den.

Kostar det lika mycket att ha sitt barn på ett kooperativ som en kommunal förskola?
När kan mitt barn få plats på Svalan?

Det är många som vill ha plats på Svalan och därför tillämpas en barnlista där man kan bli uppsatt i väntan på plats. Det är en god idé att sätta upp sitt barn där redan vid födseln så ökar chansen att få plats det år man önskar. Svalan har intagning i augusti varje år eftersom det är då det blir lediga platser då den äldsta gruppen går över till förskoleklass. Alla som står på barnlistan blir kontaktade årligen för att stämma av fortsatt intresse att kvarstå på listan så att den alltid hålls aktuell. Telefonnummer till nuvarande barnlisteansvarig finns att få om man kontaktar förskolechefen.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now