Vad är ett föräldrakooperativ?

Svalan drivs som ett föräldrakooperativ, vilket bland annat innebär att föräldrarna är arbetsgivare åt personalen - våra fyra pedagoger. Kooperativformen ger föräldrarna större möjlighet att vara med och påverka verksamheten, få insyn i de dagliga händelserna och känna delaktighet och gemenskap. Vi har med andra ord möjlighet att delta i arbetet med att skapa en förskola som är så bra som möjligt för våra barn.

 

Förutom att det ger insyn och delaktighet i våra barns vardag innebär det samtidigt att vi får möjlighet att bygga upp en nära kontakt med barngruppen, andra föräldrar och personal. För personalen innebär det en utökad möjlighet att påverka verksamheten, att beslutsvägarna är kortare och att de har bra kontakt med föräldrarna. För barnen, som förstås är allra viktigast för oss, innebär det att de får vistas i en trygg miljö där deras föräldrar är delaktiga, att de får hög barnomsorgskvalitet och ett stort kontaktnät av vuxna.

 

Det dagliga arbetet utförs av välutbildad personal och verksamheten följer samma regler som kommunala förskolor. Föräldrarna tar gemensamt ansvar för städning och visst underhåll, vilket i praktiken innebär att varje familj städar förskolan någon helg varje termin samt att vi deltar i en gemensam arbetsdag vår och höst. Förutom detta förutsätts även att en representant från varje familj deltar i styrelsearbetet under en period av barnens tid på Svalan samt medverkar vid ett medlemsmöte varje termin.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now