Om

verksamheten

 

Utevistelsen är en viktig del av vardagen på Svalan. Vi har en fin gård med springvänliga gräsytor, cykelvägar, stor sandlåda och olika typer av installationer och byggnader som inbjuder till lek. Förutom utelek och utflykter av olika slag följer vi även årstidernas växlingar i våra egna odlingar. Arbetet med att sätta fröer, plantera, vattna, skörda och kompostera ger samtidigt en inblick i naturens kretslopp och insikter om var maten vi äter kommer ifrån.

 

Inne finns flera rum med olika teman – två lekrum, ateljé, kök och ett större allrum med bord och ytor för lek, spel och andra aktiviteter. Leksaker och böcker är alltid placerade så att barnen själva kan komma åt dem när de vill.

 

Svalan samarbetar med kommunen och andra fristående förskolor. Om behov uppstår har vi möjlighet att köpa tjänster såsom t ex specialpedagog och stödteam.

Svalan följer kommunens lokala mål och i likhet med alla andra förskolor i landet arbetar vi efter förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2016). Vår verksamhet regleras i skollagen.

 

Det pedagogiska arbetet vid Svalan utgår från en betoning på lekens grundläggande betydelse för barns välmående, utveckling och lärande. Vi utgår från att barn är kompetenta och att de har en nyfikenhet och lust att utforska. Vi vill därför att barnens egen fantasi, nyfikenhet och lust att lära ska vara en drivkraft i arbetet. Vi ser också lärande som en social process och vill därför att barnen ska lära sig med stöd av personalen och av varandra.

 

Förutom att barnen får möjlighet att arbeta med de kunskapsområden som formuleras i läroplanen – språk och kommunikation, matematik samt naturvetenskap och teknik – ser vi det som betydelsefullt att de får möjlighet att utveckla sina förmågor att känna empati för varandra, att samarbeta, lösa konflikter och bearbeta känslor.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now